Analiza wody pitnej - Koagulacja 

Lepsza praca filtrów ogranicza zużycie produktów do odkażania i zmniejsza koszty eksploatacji.
Koagulacja, flokulacja i klarowanie to procesy, które są najczęściej pomijane podczas montażu oprzyrządowania w instalacjach uzdatniania wody.
Należy zwrócić uwagę, że każdy krok w procesie uzdatniania zależy od poprzednich kroków, które należy wykonać, aby skutecznie przeprowadzić cały proces.

Pomiar ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji procesu i zmniejszenia kosztów operacyjnych. Kontrola dawkowania antykoagulantu i zmniejszenie kosztów środków chemicznych i osadu ściekowego poprzez pomiar parametrów jakości.

Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów od wody. Wypełnij formularz zgłoszeniowy już dziś.
    

Rozwiązania dla procesu koagulacji:


Czujnik procesu UVAS plus sc jest precyzyjną samoczyszczącą sondą do pomiaru w czasie rzeczywistym parametru SAC254 (całkowita wartość parametru dla substancji organicznych rozpuszczonych w wodzie) zgodnie z normą DIN 38404.  

Korzyści dla Ciebie:
 • Duża dokładność i wysoka rozdzielczość pomiarów
 • Brak próbkowania oraz kondycjonowania próbki
 • Natychmiastowy pomiar bez użycia reagentów
 • Pomiar bezpośrednio w badanym środowisku lub w punkcie obejścia
 • Sonda samoczyszcząca

 
Fotometr DR 6000 UV-VIS
Fotometr DR 6000 UV-VIS jest tak skonstruowany, aby osiągnąć wyjątkową dokładność analityczną w prostych testach.

 • Zwiększona wydajność do zadań w laboratorium - bezpośredni dostęp do ponad 240 zaprogramowanych metod
 • Duża dokładność, niezawodność i weryfikowalność
 • Łatwe i przejrzyste procedury robocze
 • Przechowywanie danych: 5000 wartości
pHD sc: cyfrowa elektroda różnicowa do pomiaru pH
Sonda zanurzeniowa, przepływowa lub wbudowana ze zintegrowaną elektroniką.

 • Dłuższy okres eksploatacji
 • Niezawodność z wbudowanym w obudowę przedwzmacniaczem
 • Funkcja Plug and play z przetwornikami SC


HQD: Cyfrowy laboratoryjny miernik pH
Cyfrowy miernik HQD/układ elektrod łączy w sobie niezawodność, elastyczność i łatwość obsługi.

 • Dokładne i szybkie pomiary
 • Pomiary jednego lub dwóch parametrów
 • Łatwy w użyciu, nowatorski design menu
 • Inteligentne elektrody INTELLICAL są rozpoznawane automatycznie i przechowują wszystkie istotne dane

 


SURFACE SCATTER 7 sc jest w stanie dokładnie mierzyć zmętnienie, którego poziom jest niski i wysoki.
 • Niski koszt utrzymania oraz długi okres eksploatacji ze względu na bezstykowy pomiar
 • Pomiar mętności w szerokim zakresie: 0,01 - 9999 FNU (NTU)
 • Rejestracja danych oraz funkcje alarmu
 • Łatwa i precyzyjna kalibracja

 

Fotometry Hach DR 3900 VIS i DR 6000 UV-VIS są tak skonstruowane, aby osiągnąć wyjątkową dokładność analityczną w prostych testach.


Korzyści dla Ciebie:
 • Zwiększona wydajność do zadań w laboratorium - bezpośredni dostęp do ponad 220 zaprogramowanych metod
 • Duża dokładność, niezawodność i weryfikowalność
 • Łatwe i przejrzyste procedury robocze
  Upewnij się, że instalacja uzdatniania wody jest wydajna i jakość wody monitorowana jest przez cały rok bez niezaplanowanych przestojów.

Serwis jest tak samo ważny dla przyrządów analitycznych, jak dla samochodu. Nie tylko oszczędza pieniądze, ale także zapewnia bezbłędne działanie i wiarygodne rezultaty pomiarów.

Oferujemy elastyczne umowy serwisowe dostosowane do potrzeb z możliwością przedłużenia gwarancji na okres do 5 lat!