Analizy wody pitnej - Filtracja 

Oszczędność wody i energii, oraz poprawa wydajności filtrów

Monitoring mętności wymaga filtru ścieków w celu zachowania zgodności z przepisami, który zapewnia, że dostarczana woda jest bezpieczna do powszechnego spożycia.

Niezależnie od spełnienia wymagań prawnych, monitorowanie mętności jest korzystne również dla optymalizacji wydajności filtra, ustalenia cykli płukania filtra i wykrywania jego przebicia.
Oprzyrządowanie zmętnienia spełnia indywidualne potrzeby zarówno instalacji  konwencjonalnych jak i wyposażonych w filtrację.

Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów od wody. Wypełnij formularz zgłoszeniowy już dziś.


Monitoring przepłukiwania – oblicz oszczędnościSOLITAX sc: do ścieków o dużym zmętnieniu i wymywania

Sondy do precyzyjnego pomiaru mętności spełniają wymogi normy DIN EN ISO 7027 i są certyfikowane zgodnie z rozporządzeniem MCERTS.
 • Zakres pomiarowy: 0,001 - 4000 FNU (NTU)
 • Oszczędność czasu - bez kalibracji
 • Automatyczny system czyszczenia chroni przed błędnymi wartościami
 • Różne wersje - obudowa z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, z układem czyszczenia za pomocą zgarniacza lub bez niego, konstrukcja zanurzeniowa lub do zabudowy
 • Sondy samoczyszczące o przedłużonym okresie eksploatacji
ULTRATURB sc: Do pomiaru mętności, którego poziom jest ultra czysty lub umiarkowany

Cyfrowy bypassowy czujnik zmętnienia zgodny z normą DIN ISO EN 7027 do pomiaru środowisk od ultra czystych do umiarkowanie mętnych.
 • Zakres pomiarowy: 0,0001 - 1000 FNU (NTU)
 • Brak kalibracji
 • Automatyczny system czyszczenia chroni przed błędnymi wartościami
 • Stabilne wyniki ze względu na samo-oczyszczającą komorę pomiarową i kompensację pęcherzyków powietrza

1720E sc: for fine turbidities

Digital turbidity bypass sensor for low-range turbidity monitoring. Meets and exceeds EPA Method 180.1 for measuring turbidity for drinking water compliance.
 • Measurement range: 0.0001 – 100 FNU(NTU)
 • Sensitive to fine changes in low level turbidity with a built-in bubble removal system AccuracyLaboratoryjny miernik mętności 2100AN IS

Zapewnia wyjątkową dokładność i czułość w każdej aplikacji. Idealny do podstawowych badań laboratoryjnych. Spełnia wymogi norm DIN EN ISO 7027 (2100AN IS) i EPA Method 180.1 (2100AN)
 • Zakres pomiarowy: 0,001 - 10000 FNU (NTU)
 • Wbudowana drukarka
 • Łatwa kalibracja
 • Inteligentna automatyczna diagnostyka
Przenośny miernik mętności 2100Q IS

Przenośny miernik mętności spełnia wymogi norm DIN EN ISO 7027 (2100Q IS) i EPA Method 180.1 (2100AN)
 • Zakres pomiarowy: 0 - 1000 FNU (NTU)
 • Łatwa kalibracja i weryfikacja
 • Proste przesyłanie danych i ich rejestracja
 • Dokładność przy szybkim utwardzaniu próbek
 • Układ optyczny zapewniający precyzję pomiarów w terenie


Upewnij się, że instalacja uzdatniania wody jest wydajna i jakość wody monitorowana jest przez cały rok bez niezaplanowanych przestojów.


Serwis jest tak samo ważny dla przyrządów analitycznych, jak dla samochodu. Nie tylko oszczędza pieniądze, ale także zapewnia bezbłędne działanie i wiarygodne rezultaty pomiarów.


Oferujemy elastyczne umowy serwisowe dostosowane do potrzeb z możliwością przedłużenia gwarancji na okres do 5 lat! 

Die Spektralphotometer DR 3900 VIS und DR 6000 UV-VIS wurden entwickelt, um eine hervorragende Analysegenauigkeit bei einfacher Handhabung der Tests zu erreichen.

Ihre Vorteile:
 • Hohe Effizienz im Labor – mehr als 220 direkt verfügbare, vorprogrammierte Analysemethoden
 • Sehr genaue, zuverlässige und nachvollziehbare Messungen
 • Einfacher und transparenter Arbeitsprozess

Jetzt weitere Informationen anfordern! 
   
Stellen Sie sicher, dass Ihre Anlage effizient arbeitet und die Wasserqualität das ganze Jahr ohne außerplanmäßige Ausfallzeiten überwacht wird.
Für Messgeräte ist die Wartung genauso wichtig wie die Inspektion für ein Auto:  sie spart  auf Dauer nicht nur Geld, sondern garantiert einen störungsfreien Einsatz und zuverlässige Messergebnisse.

Wir bieten flexible Wartungsverträge, die auf Ihre Bedürfnisse angepasst sind, sowie die Möglichkeit, die Gewährleistung auf bis zu 5 Jahre zu verlängern.

Jetzt weitere Informationen anfordern!