NOWE: Reagenty Chemkey do oznaczania całkowitej alkaliczności, niski zakres (op. 25 sztuk)

Nr produktu: 8636600
PLN Cena: Kontakt
W ciągu 1 tygodnia

Do zastosowań z Multimiernikiem Analiz Równoległych SL1000 (PPA) do wysoce usprawnionego badania jakości wody.

NOWE Chemkey do badania ortofosforanów, niski zakres 0,20 - 4,00 mg/L PO4. Dla przenośnego multimiernika analiz równoległych SL1000 (PPA).