NOWE: Reagenty Chemkey do oznaczania twardości, niski zakres (op. 25 sztuk)

Nr produktu: 8636400
PLN Cena: Kontakt
W ciągu 2 tygodni

Do zastosowań z Multimiernikiem Analiz Równoległych SL1000 (PPA) do wysoce usprawnionego badania jakości wody.

NOWE Chemkey do badania twardości, niski zakres 3 - 100 mg/L CaCO3. Dla przenośnego multimiernika analiz równoległych SL1000 (PPA).