Sonda zanurzeniowa do pomiaru stężenia cząstek stałych SOLITAX hs-line sc, z wycieraczką, PVC

Nr produktu: LXV423.99.10200
PLN Cena: Kontakt
W ciągu 1 tygodnia

SOLITAX sc – do pomiaru próbek o niskiej mętności oraz wysokiego stężenia cząstek stałych

Wysoce precyzyjne sondy procesowe ze stali szlachetnej do pomiaru mętności oraz stężenia cząstek stałych. Metoda niezależna od barwy dzięki dwuwiązkowemu fotometrowi wykorzystującemu podczerwień/światło rozproszone Pomiar mętności 90°zgodnie z normą DIN EN ISO 7027. Fotoreceptor rozproszenia wstecznego wykonuje dokładny pomiar zawartości cząstek stałych zgodnie z normą DIN 37414. Czasochłonny proces wielopunktowej kalibracji z serią rozcieńczeń zastąpiono pojedynczym współczynnikiem korekcji. Dane pomiarowe są wyświetlane i przetwarzane za pomocą przetwornika. Wydajność pomiarowa mętności certyfikowana zgodnie z rozporządzeniem MCERT. Prognosys to system diagnostyki predykcyjnej, który umożliwia proaktywne działania konserwacyjne poprzez sygnalizowanie konieczności wykonania prac eksploatacyjnych z wyprzedzeniem. Informuje, czy zmiany wartości wskazywanych przez urządzenia pomiarowe wynikają z wadliwego działania aparatury, czy też są wynikiem zmian w składzie wody.

  • Pomiar stężenia cząstek stałych niezależny od barwy
  • Bez kalibracji
  • Doskonała zgodność z wynikami laboratoryjnymi
  • Sprawdzony system czyszczenia
  • Poprawa całkowitej wydajności przedsiębiorstwa