SulfaVer 4 Siarczyny, saszetki z proszkiem, 2-70 mg/l SO4

Nr produktu: 1206599
PLN Cena: Kontakt
W ciągu 1 tygodnia

Sproszkowany odczynnik w szczelnie zamkniętych opakowaniach do określania siarczanów. Dla 25 ml próbki. szt/100