Zanurzeniowa sonda SOLITAX t-line sc do pomiaru mętności, od 0,001 do 4000 FNU, z wycieraczką, PVC

Nr produktu: LXV423.99.10000
PLN Cena: Kontakt
W ciągu 1 tygodnia

Wysoce precyzyjna sonda procesowa do pomiaru mętności zgodnie z normą DIN EN ISO 7027

Wysoce precyzyjna sonda procesowa do pomiaru mętności 90° zgodnie z normą DIN EN ISO 7027. Czasochłonną, wielopunktową kalibrację, wymagającą serii rozcieńczeń, zastąpiono pojedynczym współczynnikiem korekcji. Pomiar mętności 90°zgodnie z normą DIN EN ISO 7027. Fotoreceptor rozproszenia wstecznego wykonuje dokładny pomiar zawartości cząstek stałych zgodnie z normą DIN 37414. Czasochłonny proces wielopunktowej kalibracji z serią rozcieńczeń zastąpiono pojedynczym współczynnikiem korekcji. Dane pomiarowe są wyświetlane i przetwarzane za pomocą przetwornika. Wydajność pomiaru mętności jest certyfikowana zgodnie z rozporządzeniem MCERT. Prognosys to system diagnostyki predykcyjnej, który umożliwia proaktywne działania konserwacyjne poprzez sygnalizowanie konieczności wykonania prac eksploatacyjnych z wyprzedzeniem. Informuje, czy zmiany wartości wskazywanych przez urządzenia pomiarowe wynikają z wadliwego działania aparatury, czy też są wynikiem zmian w składzie wody.

  • Bez kalibracji
  • Sprawdzony system czyszczenia
  • Możliwość połączenia z sondami O2, NO3, pH itp.