Kolometryczny analizator chloru CL17

Analizator chloru CL17 firmy Hach spełniający standardy branżowe wykorzystuje chemiczną analizę kolorymetryczną DPD do monitorowania w sposób ciągły zawartości wolnego i całkowitego chloru w wodzie. Metoda wykorzystywana w analizatorze CL17 nie jest uzależniona od zmian stężenia chloru, pH próbki, temperatury, przepływu lub ciśnienia, zapewnia większą niezawodność i dokładność pomiaru, mniej interwencji operatora niż inne metody obecnie stosowane. Konserwacja analizatora CL 17 wykonywana raz w miesiącu zazwyczaj zajmuje 15 minut, obejmuje zmianę odczynników i czyszczenie kuwety kolorymetrycznej. Nie są wymagane specjalne narzędzia. Dla typowych zastosowań analizator CL17 pracuje bez nadzoru przez 30 dni.
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50