Analizatory antymonu serii EZ

Analizatory online serii EZ oferują wiele możliwości monitorowania antymonu w wodzie. Typowe zastosowania to analiza wody pitnej, wód powierzchniowych i ścieków przemysłowych.

W analizatorach serii EZ6000 oznaczanie antymonu odbywa się przy użyciu woltamperometrii:
- EZ6011 Antymon Sb(III+V), całkowity rozpuszczony
- EZ6209 Antymon, całkowity
Standardowy zakres pomiaru: 0 - 100 µg/L

Opcje do obu analizatorów są następujące:
- Wewnętrzne rozcieńczanie
- Analiza wielu strumieni (od 1 do 6) obniżająca koszty w przeliczeniu na punkt próbkowania
- Wyjścia analogowe i/lub cyfrowe do komunikacji

W niektórych zastosowaniach może być wymagane preparowanie próbek poprzez próbkowanie/filtrowania lub zewnętrzne rozcieńczanie. Informacje na temat tej opcji znajdują się na stronie dotyczącej systemów do preparowania próbek EZ9000.

Potrzebujesz pomocy lub innej konfiguracji? Prosimy o kontakt
 
Brak produktów dostępnych dla tej rodziny produktów.