Analizatory ołowiu serii EZ

Analizatory online serii EZ oferują wiele możliwości monitorowania ołowiu w wodzie. Typowe zastosowania to analiza wody pitnej, wód powierzchniowych i ścieków przemysłowych.

W analizatorach serii EZ6000 oznaczanie ołowiu odbywa się przy użyciu woltamperometrii:
- EZ6005 Ołów Pb(II), rozpuszczony
- EZ6102 Ołów Pb(II), rozpuszczony i kadm Cd(II), rozpuszczony
- EZ6105 Ołów Pb(II), rozpuszczony i miedź Cu(II), rozpuszczona
- EZ6106 Ołów Pb(II), rozpuszczony i cynk Zn(II), rozpuszczony
- EZ6108 Ołów Pb(II), rozpuszczony i kadm Cd(II), rozpuszczony i miedź Cu(II), rozpuszczona
- EZ6109 Ołów Pb(II), rozpuszczony i kadm Cd(II), rozpuszczony i cynk Zn(II), rozpuszczony
- EZ6203 Ołów, całkowity
- EZ6301 Kadm, całkowity i ołów, całkowity
- EZ6304 Ołów, całkowity i miedź, całkowita
- EZ6305 Ołów, całkowity i cynk, całkowity
- EZ6307 Ołów, całkowity i kadm, całkowity i miedź, całkowita
- EZ6308 Ołów, całkowity i kadm, całkowity i ołów, całkowity
Standardowy zakres pomiaru: 0 - 100 µg/L

Opcje do wszystkich analizatorów są następujące:
- Wewnętrzne rozcieńczanie
- Analiza wielu strumieni (od 1 do 6) obniżająca koszty w przeliczeniu na punkt próbkowania
- Wyjścia analogowe lub cyfrowe do komunikacji

W niektórych zastosowaniach może być wymagane preparowanie próbek poprzez próbkowanie/filtrowania lub zewnętrzne rozcieńczanie. Informacje na temat tej opcji znajdują się na stronie dotyczącej systemów do preparowania próbek EZ9000.

W celu znalezienia odpowiedniego analizatora ołowiu należy użyć filtrów z poniższej tabeli. Potrzebujesz pomocy lub innej konfiguracji? Prosimy o kontakt
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50