Analizatory rtęci serii EZ

Analizatory online serii EZ oferują wiele możliwości monitorowania rtęci w wodzie. Typowe zastosowania to analiza wody pitnej, wód powierzchniowych i ścieków przemysłowych.

W analizatorach serii EZ6000 oznaczanie rtęci odbywa się przy użyciu woltamperometrii:
- EZ6009 Rtęć Hg(II), rozpuszczona
- EZ6100 Rtęć Hg(II), rozpuszczona i arsen As(III), rozpuszczony
- EZ6207 Rtęć, całkowita
- EZ6300 Rtęć, całkowita i arsen, całkowity
Standardowy zakres pomiaru: 0 - 20 µg/L

Opcje do wszystkich analizatorów są następujące:
- Wewnętrzne rozcieńczanie
- Analiza wielu strumieni (od 1 do 6) obniżająca koszty w przeliczeniu na punkt próbkowania
- Wyjścia analogowe lub cyfrowe do komunikacji

W niektórych zastosowaniach może być wymagane preparowanie próbek poprzez próbkowanie/filtrowania lub zewnętrzne rozcieńczanie. Informacje na temat tej opcji znajdują się na stronie dotyczącej systemów do preparowania próbek EZ9000.

Potrzebujesz pomocy lub innej konfiguracji? Prosimy o kontakt
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50