Analizatory selenu serii EZ

Analizatory online serii EZ oferują wiele możliwości monitorowania całkowitego selenu w wodzie. Typowe zastosowania to analiza wody pitnej, wód powierzchniowych i ścieków przemysłowych.

W analizatorach EZ6406 oznaczanie całkowitego selenu odbywa się przy użyciu woltamperometrii.
Standardowy zakres pomiaru: 0 - 20 µg/L

Opcje:
- Wewnętrzne rozcieńczanie
- Analiza wielu strumieni (od 1 do 6) obniżająca koszty w przeliczeniu na punkt próbkowania
- Wyjścia analogowe lub cyfrowe do komunikacji

W niektórych zastosowaniach może być wymagane preparowanie próbek poprzez próbkowanie/filtrowania lub zewnętrzne rozcieńczanie. Informacje na temat tej opcji znajdują się na stronie dotyczącej systemów do preparowania próbek EZ9000.

W celu znalezienia odpowiedniego analizatora selenu należy użyć filtrów z poniższej tabeli. Potrzebujesz pomocy lub innej konfiguracji? Prosimy o kontakt
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50