Analizatory srebra serii EZ

Analizatory online serii EZ oferują wiele możliwości monitorowania rozpuszczonego i całkowitego srebra w wodzie. Typowe zastosowania to analiza wody pitnej, wód powierzchniowych i ścieków przemysłowych.

W analizatorach serii EZ6000 oznaczanie srebra odbywa się przy użyciu woltamperometrii:
- EZ6008 Srebro Ag(I), rozpuszczone
- EZ6206 Srebro, całkowite
Standardowy zakres pomiaru: 0 - 100 µg/L

Opcje do wszystkich analizatorów są następujące:
- Wewnętrzne rozcieńczanie
- Analiza wielu strumieni (od 1 do 6) obniżająca koszty w przeliczeniu na punkt próbkowania
- Wyjścia analogowe lub cyfrowe do komunikacji

W niektórych zastosowaniach może być wymagane preparowanie próbek poprzez próbkowanie/filtrowania lub zewnętrzne rozcieńczanie. Informacje na temat tej opcji znajdują się na stronie dotyczącej systemów do preparowania próbek EZ9000.

W celu znalezienia odpowiedniego analizatora srebru należy użyć filtrów z poniższej tabeli. Potrzebujesz pomocy lub innej konfiguracji? Prosimy o kontakt
 
Brak produktów dostępnych dla tej rodziny produktów.