Branża - Ścieki przemysłowe

Ścieki przemysłowe  

 Wynik końcowy ma ogromne znaczenie.

W przypadku ścieków przemysłowych jest to szczególnie istotne, ponieważ brak umiejętności rozpoznawania problemów przekłada się na poważne straty producentów. Zniszczenia o charakterze mikrobiologicznym, kary za przekroczenie limitów odprowadzania ścieków i straty wydajności w zakładach stanowią koszty liczone w tysiącach euro. Firma Hach od wielu lat współpracuje z zakładami produkcyjnymi, pomagając w rozwiązywaniu problemów z odprowadzaniem ścieków. Nasze rozwiązania zostały opracowane specjalnie z myślą o dużym zapotrzebowaniu w tej kwestii.

Ciągłe monitorowanie pozwala natychmiast rozpoznać problem i zmianę w danym procesie, co przekłada się na dane przekazywane w czasie rzeczywistym, które są niezbędne do płynnej i wydajnej pracy. Ponad 75 lat doświadczenia w badaniach wody, zarówno w laboratoriach jak i na bieżąco, sprawia, że firma Hach jest doskonałym partnerem z ogromną wiedzą i usługami, na których warto polegać.

Rozwiązania  Ożliwość przekierowywania ściek

This analyser achieves precise results, even in the most demanding applications due to a patented self-cleaning oxidation technology that easily handles difficult samples and significantly reduces maintenance.

BIOTECTOR: Kompletne rozwiazanie pomiarowe dla OWO - od przygotowania próbki do wylotu. System można konfigurowac na wiele sposobów.

nalizator zapewnia maksymalny czas pracy oraz niezawodność dzięki opatentowanej technologii samoczyszczącej, która ułatwia obsługę trudnych próbek i redukuje nakłady konserwacji.

Usuwanie fosforu

W procesie chemicznego usuwania fosforu zazwyczaj używa się stałej dawki fosforanów dla średniej ważonej prędkości przepływu. W ten sposób może dojść do nadmiernego lub niedostatecznego dozowania tych środków, co może spowodować naruszenie zasad zawartych w udzielonych zezwoleniach oraz straty finansowe. Korzystając z danych w czasie rzeczywistym podczas regulacji dozowania, znacznie zmniejszysz koszty operacji usuwania fosforu.

PHOSPHAX sc-wysoce elastyczny analizator:Wysoce precyzyjny fotometr procesowy do określania zawartości PO4-P metodą żółtą z wanadomolibdenianem.

Pomiar z wykorzystaniem fotometru z automatyczną kompensacją zera.

Usuwanie azotu

Znajomość stężenia amoniaku i azotanu wraz z dziennymi lub okresowymi odchyleniami jest niezbędna do płynnego funkcjonowania zakładu oraz podczas planowania oszczędności.  Lepsza wydajność, spełnianie precyzyjnych ograniczeń dotyczących amoniaku i mniejsze wydatki na środki chemiczne to podstawowe korzyści wynikające z wykorzystywania monitoringu składników pokarmowych w czasie rzeczywistym.

AMTAX sc:  Bardzo precyzyjny przyrząd procesowy do określania amonu w wodzie, wodzie ściekowej i osadzie czynnym. Obudowa do użytku na zewnątrz.

 • Automatyczne czyszczenie i kalibracja
 •     Szeroki zakres autodiagnostyki
 •     Montaż na ścianieÖ
 •     na poręczy oraz na statywie
 •     Ze zintegrowaną sondą filtrującą
 •     Wiele dodatkowych wersji dostępnych na żądani


Optymalizacja flotacji rozpuszczonym powietrzem

Czy Państwa zakład korzysta z dozowania środków chemicznych w oparciu o prędkość przepływu? W ten sposób zużywa się ich nadmierną ilość, ponosząc większe koszty dostaw, a w efekcie może to prowadzić do płacenia kar. Nasze czujniki ciał stałych zawieszonych w wodzie pomogą ustalić dozowanie na podstawie stężenia, optymalizując zużycie środków chemicznych, co przełoży się na większe oszczędności.
SOLITAX sc: Precyzyjna sonda procesowa wykonana ze stali nierdzewnej do pomiaru mętności i zawiesiny. Pomiar niezależny od barwy z wykorzystaniem podwójnego światła podczerwonego/rozproszonego.
 • Pomiar niezależny od barwy
 • bez kalibracji
 • Doskonała zbieżność z analizą laboratoryjną
 • automatyczny system czyszczący
 • Poprawia wydajność zakładu/fabryki

90° pomiar mętności zgodnie z normą DIN EN ISO 7027. Fotoreceptor rozproszenia wstecznego mierzy stężenie zawiesiny zgodnie z normą DIN 37414. Pojedyńczy współczynnik dopasowania zastępuje czasochłonną wielopunktową kalibrację z wykorzystaniem szeregu rozcieńczeń. Dane pomiarowe są przetwarzane i wyświetlane przez przetwornik
Oszczędności dzięki skutecznej kontroli napowietrzania

Aby obniżyć zużycie energii i koszty konserwacji technicznej, skorzystaj z naszych produktów wykorzystujących technologię luminescencyjną, co pozwala monitorować ilość rozpuszczonego tlenu i optymalizować stopień napowietrzenia.

LDO sc: nowa generacja sondy tlenowej - nowe rozwiązanie, najwyższa dokładność, większa oszczędność kosztów.

Metoda optycznego pomiaru tlenu pozwala na niezawodne pomiary bez dryftu oraz kalibracji oraz wymaga jedynie minimalnych nakladów konserwacyjnych.

Lata doświadczeń pokazały, iż metoda LDO pokonała wszystkie trudności oraz tradycyjny elektrochemiczny pomiar tlenu.

Links

Proszę o informacje