Rozwiązania chemii analitycznej w analizie przemysł galwaniczny

Pewność podczas podejmowania trudnych decyzji

Każdy rodzaj produkcji przemysłowej ma wspólne cele: wytwarzanie produktów wysokiej jakości, które spełniają wymagania Klientów i pozwalają osiągnąć odpowiednią wydajność procesową. Odpowiednie rozwiązania analityczne zapewniają jakość produktów i pomagają zoptymalizować procesy produkcyjne; dotyczy to uzdatniania wody, ochrony środowiska oraz zgodności z przepisami i normami.

Codzienne wybory dotyczą produktów, dostosowania produkcji lub sposobu rozwiązywania problemów. Dokładne dane są niezbędne w każdej dziedzinie. Dlatego szukając rozwiązań z zakresu analizy warto wybrać te, które dadzą pewność w momencie podejmowania trudnych decyzji.

Kliknij ilustrację, aby zobaczyć dostępne rozwiązania.

industry plant 1 2 3 4 5

Efektywność produkcji / kontroli jakości, zapewnienie zgodności produktów ze specyfikacjami, wydłużenie ­żywotności kąpiel :

 • Kolor kąpieli chromowej
 • Kolor kąpieli miedzianej
 • Kolor kąpieli niklowej
 • Wartość pH

Rozwiązania laboratoryjne

Rozwiązania procesowe

Wydajność procesu, wykrywanie zanieczyszczeń pozostałościami po próbce, optymalizacja etapów płukania, monitorowanie możliwości ponownego wykorzystania wody z płukania

 • Przewodność
 • Wartość pH
 • Cyjanki
 • Jony metali

Rozwiązania laboratoryjne

Rozwiązania procesowe

Wydajność / bezpieczeństwo środowiskowe procesu, monitorowanie poprawności eliminacji cyjanków i azotynów

 • Cyjanki
 • Azotyny
 • Wartość pH
 • Potencjał redoks

Rozwiązania laboratoryjne

Rozwiązania procesowe

Sprawdzenie zgodności z wymogami prawnymi, monitorowanie wydajności procesu oczyszczania i zapewnienie zgodności z ustawowymi wartościami granicznymi:

 • Przewodność
 • Wartość pH
 • Potencjał redoks

Rozwiązania laboratoryjne

Rozwiązania procesowe

Sprawdzenie zgodności z wymogami prawnymi, monitorowanie jakości ścieków i zapewnienie zgodności z ustawowymi wartościami granicznymi:

 • AOX
 • Pozbawione chromu i całkowite
 • Cyjanki
 • Azotyny
 • Siarczki
 • Środki powierzchniowo czynne
 • Kadm
 • Kobalt
 • Miedź
 • Chrom, chrom VI
 • Ołów
 • Nikiel
 • Srebro
 • Cyna
 • Cynk
 • Cyrkon

Rozwiązania laboratoryjne

Rozwiązania procesowe

 1

Kąpiele zanurzeniowe

 2

Kąpiele płuczące

 3

Detoksyfikacja

 4

Neutralizacja

 5

Zrzut