Rozwiązania chemii analitycznej w analizie przemysłu papierniczego

Pewność podczas podejmowania trudnych decyzji

Każdy rodzaj produkcji przemysłowej ma wspólne cele: wytwarzanie produktów wysokiej jakości, które spełniają wymagania Klientów i pozwalają osiągnąć odpowiednią wydajność procesową. Odpowiednie rozwiązania analityczne zapewniają jakość produktow i pomagają zoptymalizować procesy produkcyjne ; dotyczy to uzdatniania wody, ochrony środowiska oraz zgodności z przepisami i normami.

Codzienne wybory dotyczą produktów, dostosowania produkcji lub sposobu rozwiązywania problemów. Dokładne dane są niezbędne w każdej dziedzinie. Dlatego szukając rozwiązań z zakresu analizy warto wybrać te, które dadzą pewność w momencie podejmowania trudnych decyzji.

Kliknij ilustrację, aby zobaczyć dostępne rozwiązania.

industry plant 1 2 3 4 5 6

Chlor całkowity, niezwiązany: Ocena wydajności procesu, kontrola dozowania oraz kosztów.

Przewodność: Kontrola jakości, proste sprawdzenie jakości wody wlotowej.

Twardość: Ocena wydajności produkcji, sprawdzenie wpływu na koszty obróbki wstępnej lub potencjału odkładania się ­kamienia/osadu.

Wartość pH:Ocena przydatności/wydajności, sprawdzenie pod kątem potencjalnych korozji.

OWO: Ocena wydajności produkcji, sprawdzenie potencjalnego wpływu niejonowych związków organicznych na odkładanie się osadu.

Mętność: Kontrola jakości, sprawdzenie wydajności filtracji i jakości mikrobiologicznej.


Rozwiązania laboratoryjne

Rozwiązania procesowe

Hydrazyna: Monitorowanie zapobiega stosowaniu nadmiernych ilości odtleniaczy.

Tlen: Ocena przydatności/wydajności, kontrola dozowania ­odtleniaczy zmniejszających korozję.

Fosforany: Ocena przydatności/wydajności, kontrola dodatku fosforanów zmniejszających korozję i odkładanie się osadu.

Krzemionka: Uszkodzenie turbin i rur przez wytrąconą krzemionkę.

Sód: Ocena przydatności/wydajności jako wskaźnika utraty wydajności wymienników jonowych lub systemu membran stosowanych w procesie obróbki wstępnej.


Rozwiązania laboratoryjne

Rozwiązania procesowe

Sprawdzenie zgodności z wymogami prawnymi, monitorowanie i optymalizacja wydajności procesu oczyszczania i zapewnienie zgodności z ustawowymi wartościami granicznymi:

 • Przewodność
 • Przepływ
 • Związki biogenne
 • Tlen
 • Wartość pH
 • Poziom osadu
 • Substancje stałe
 • Przewodność

Rozwiązania laboratoryjne

Rozwiązania procesowe

Kontrola jakości w celu zapewnienia optymalnego stężenia dodatków oraz wypełniaczy i spełnienia wymagań ­jakościowych dotyczących wytrzymałości, białości, przezroczystości, odporności na tłuszcze i zażółcenie:

 • Tlen
 • Skrobia
 • Siarczany
 • ChZT / OWO
 • Przewodność
 • Twardość

Substancje stałe: Wydajność produkcji.

Wartość pH: Czas eksploatacji/wydajność oczyszczalni, monitorowanie wody w celu poprawy flokulacji i zmniejszenia kosztów produkcji.

AOX: Zgodność z przepisami, monitorowanie stężenia halogenków organicznych w odprowadzanej wodzie.


Rozwiązania laboratoryjne

Rozwiązania procesowe

Kontrola jakości w celu zapewnienia optymalnego stężenia dodatków oraz wypełniaczy i spełnienia wymagań ­jakościowych dotyczących wytrzymałości, białości, przezroczystości, odporności na tłuszcze i zażółcenie

 • Tlen
 • Skrobia
 • Siarczany
 • ChZT / OWO
 • Przewodność
 • Twardość

Substancje stałe: Wydajność produkcji.

Wartość pH: Czas eksploatacji/wydajność oczyszczalni, monitorowanie wody w celu poprawy flokulacji i zmniejszenia kosztów produkcji

AOX: Zgodność z przepisami, monitorowanie stężenia halogenków organicznych w odprowadzanej wodzie.


Rozwiązania laboratoryjne

Rozwiązania procesowe

Połysk: Kontrola jakości zapewniające zgodność produktów ze specyfikacjami


Rozwiązania laboratoryjne

Rozwiązania procesowe

 A

Uzdatnianie i oczyszczanie wody

 B

Wytwarzanie pary wodnej / energii

 C

Biologiczne oczyszczanie ścieków

 1

Kadź mieszalna

 2

Kadź maszynowa

 3

Maszyna papiernicza