Zagęszczanie osadu. Pod kontrolą.

System RTC-ST firmy Hach kontroluje dozowanie polimerów w czasie rzeczywistym, co pomaga obniżać koszty chemikaliów i zwiększać ilość wytwarzanego gazu.

Popraw retencję osadu
Regulacja zagęszczania osadu oparta na danych w czasie rzeczywistym pozawala zmniejszyć koszty polimerów i zwiększa produkcję gazu w ekstrakcie. System RTC-ST stale monitoruje obciążenia osadem i reaguje automatycznie na zmiany, zapewniając płynną i wydajną pracę systemu. Kontrolowanie procesu jeszcze nigdy nie było tak proste.

System gotowy do natychmiastowego użycia
RTC jest systemem typu włącz i pracuj, który jest gotowy do użycia po bardzo prostej konfiguracji. Instalacja systemu wymaga minimalnego przestoju i po jej zakończeniu firma Hach pomaga zaprogramować punkt nastawy, dzięki czemu jesteś zawsze przygotowany do monitorowania i oczyszczania wody w czasie rzeczywistym.

Redukcja kosztów oczyszczania
Moduł RTC-N ma fabrycznie zaprogramowanie algorytmy, które pomagają dmuchawom utrzymać określony punkt nastawu DO. Oczyszczając tylko wówczas, kiedy jest to niezbędne, zmniejszasz koszty energii.

Kiedy mówimy serwis, mamy na myśli serwis!
Pełny pakiet serwisowy Hach obejmuje rutynowe wizyty konserwacyjne i naprawy gwarancyjne.  Zespół zdalnych ekspertów technicznych będzie monitorował system i wyśle raporty, aby system działał prawidłowo. To tak, jakby technik z Hach był obecny w zakładzie


SC 1000: Local measurement of several parameters
Probe module for connecting up to 4 SC sensors, with analogue output card with 4 x 0/4-20mA OUTPUT, relay card with 4 break contacts (NC), and EU power cord for 100-240V AC power supply.
  • Flexible: individually configurable
  • Future-safe: always expandable
  • Intuitive operation: display with touchscreen
  • Many additional versions available on request


A controller system to which SC sensors can be connected and from which they can be controlled consists of a single SC 1000 display module and one or more SC 1000 probe modules. The system is configured modularly in line with customer-specific requirements and can be expanded at any time with additional measurement stations, sensors, inputs, outputs and bus interfaces.
The probe module is used to connect SC sensors to a measurement station. Several probe modules can be linked to create a SC 1000 network.

Back to the top.

 

SOLITAX sc: Stainless steel high-precision built-in process probe to determine turbidity and suspended solids. Colour independent method with dual-beam infrared/scattered light photometer.
  • Color-independent measurement of solids
  • No calibration
  • Excellent correlation to laboratory analysis
  • Proven cleaning system
  • Improve overall efficiency of the plant


90° turbidity measurement according to DIN EN ISO 7027. The backscatter photoreceptor measures suspended solids accurately in accordance with DIN 37414. A single correction factor replaces time-consuming multipoint calibrations with dilution series. The measurement data is displayed and processed with the help of a controller. The sensor is for pipe use only! A welding neck and a fitting are essential for pipe installation.

Turbidity measurement performance certified according to MCERTs regulation.

Back to the top.

 

RTC-ST: Hach’s off-the-shelf RTC-SD System controls polymer dosing in real time, helping you increase solids capture while saving money on polymer costs and sludge disposal.

Save Money on Treatment
The RTC-SD module is preprogrammed with algorithms that adjust polymer and flow rate to maintain your desired solids concentration. By treating only what’s needed you can ensure you don’t spend more on chemical and hauling costs than absolutely necessary.

An Off-the-Shelf System
RTC is a plug-and-play system that is ready to use after a very simple set up. Minimal downtime is needed to install the system and once installed Hach will help you program your setpoints so you are fully prepared to monitor and treat your sludge in real time.

Keep Running Smoothly
Adjusting sludge dewatering based on real-time data improves solids concentration and makes your process more efficient. The RTC-SD system continually monitors sludge load and adjusts polymer dosing automatically, keeping your system running smoothly and efficiently. Controlling your process has never been so simple.

When We Say Service, We Mean Service!
Hach’s complete Service package includes routine maintenance visits and warranty repairs.  A team of remote technical experts will monitor your system and send you reports so you know your system is working properly. It's like having a Hach Technician at your facility.

Back to the top.