Nowości produktów   |  Wszystkie wiadomości

Hach przedstawia nową platformę do pomiarów mętności serii TU5

Hach przedstawia nową platformę do pomiarów mętności serii TU5

listopada 17, 2016

Firma Hach wprowadza na rynek ważną i nowatorską technologię dla przemysłu wodnego – platformę do pomiarów mętności serii TU5.

Platforma ta składa się z mierników mętności w wersji laboratoryjnej i online. Została opracowana jako nowy standard w ewolucji pomiarów mętności. Platforma jest wyposażona w mierniki, które jako jedyne wykorzystują technologię detekcji 360° x 90°. Ta technologia wykorzystuje unikalną konstrukcję optyczną, która zapewnia lepszą widoczność próbki niż jakikolwiek inny miernik mętności, dzięki czemu gwarantuje najwyższą precyzję i czułość pomiarów w niskim zakresie przy zachowaniu minimalnych odchyleń pomiarowych podczas kolejnych prób.

Platforma do pomiarów mętności Hach serii TU5 jako pierwsza uwolni użytkownika od wątpliwości, którym pomiarom mętności należy ufać, a to dzięki zastosowaniu identycznej technologii detekcji 360° x 90° w przyrządach laboratoryjnych i procesowych. Dodatkowo wszystkie czynności związane z badaniem mętności, od konserwacji poprzez czyszczenie aż po sam pomiar, będą wykonywane w krótszym czasie. Seria TU5 znacząco skraca czas potrzebny do uzyskania wiarygodnego pomiaru mętności dzięki mniejszej o 98% powierzchni próbki, która wymaga czyszczenia w trybie online, szczelnym fiolkom do kalibracji oraz wyeliminowaniu konieczności stosowania indeksacji i oleju silikonowego w laboratorium. Ponadto mniejsza objętość próbki w trybie online oznacza niemal natychmiastowy pomiar mętności. „Seria TU5 wyznacza nowy kierunek w sposobie mierzenia mętności na całym świecie. Ponieważ w przyrządach laboratoryjnych i procesowych zastosowano identyczną technologię detekcji 360° x 90°, zapewniona będzie ciągła zgodność wyników” — mówi Kirk Hetherington, Global Business Unit Manager w firmie Hach. „Ta zgodność wyników pozwoli specjalistom ds. wody szybko uzyskać pomiary, którym mogą zaufać, co pomoże im w zapewnieniu najwyższej możliwej jakości produktu”.

Platforma do pomiarów mętności serii TU5 umożliwia korzystanie z trzech różnych przyrządów — jednego do pomiarów laboratoryjnych i dwóch do pomiarów w trybie offline. Model TU5200 służy do użytku laboratoryjnego, natomiast modele TU5300 i TU5400 są przystosowane do pomiarów w trybie ciągłym. Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika i usprawniony obieg pracy umożliwi operatorom na wszystkich poziomach umiejętności uzyskiwanie wysokiej dokładności oraz niezawodności pomiarów mętności.

Tylko nowe mierniki mętności do zastosowań laboratoryjnych i procesowych z serii TU5 z technologią wykrywania 360° x 90° zapewnią niespotykaną dotąd pewność, że zmiana wyniku pomiarowego wynika ze zmiany właściwości badanej wody. Więcej informacji o nowej platformie do pomiarów mętności firmy Hach Lange można znaleźć na stronie: www.pl.hach.com.Wcześniejsze artykuły/wiadomości