Zasady ochrony prywatności

Hach Company („Firma”) stworzyła niniejsze Zasady ochrony prywatności, aby potwierdzić swoje zaangażowanie w ochronę prywatności. Prawo użytkowników witryny internetowej Firmy do ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa danych jest kwestią najwyższej wagi. Firma Hach Company pomaga użytkownikom wszystkich należących do niej witryn internetowych („Witryny”) w kontrolowaniu ich danych osobistych w Internecie. Poniżej zamieszczono dyrektywy stosowane przez Firmę celem ochrony informacji, jakie użytkownicy Witryny przekazują jej podczas korzystania z Witryny Firmy.

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

Dane osobowe użytkowników Witryny

Intencją Firmy jest umożliwienie użytkownikom Witryny zachowanie możliwie jak największego zakresu kontroli nad ich danymi osobowymi. Generalnie Witrynę można odwiedzać bez ujawniania danych osobowych (informacje umożliwiające identyfikację, np. imię i nazwisko, adres e-mail, numery telefonu, adres pocztowy, informacje dotyczące karty kredytowej, stanowisko w pracy, branża, wniosek dotyczący produktu, preferencje dotyczące kontaktu bądź doświadczenia dotyczące produktów Firmy).

Jednakże w pewnych sytuacjach, celem zaspokajania potrzeb użytkowników Witryny, Firma może potrzebować uzyskanych od nich informacji. W celu zamówienia w Firmie produktów, usług lub informacji za pośrednictwem jej Witryny (włącznie z rejestracją dotyczącą różnych usług, które mogą być dostępne za pośrednictwem tej Witryny), niezbędne może okazać się ujawnienie Firmie określonych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia. Te dane osobowe Firma może również wykorzystywać do innych celów biznesowych, np. do zapraszania użytkowników Witryny do udziału w ankietach lub do powiadamiania ich o specjalnych promocjach produktów Firmy. Przedmiotowe informacje są generalnie gromadzone przez Firmę w czasie rejestracji umożliwiającej korzystanie z Witryny Firmy, subskrybowania usług Firmy, publikowania materiałów lub zamawiania innych usług.

Celem ułatwienia diagnostyki problemów dotyczących serwerów Firmy oraz administrowania Witryną Firma gromadzi również inne informacje, które nie są powiązane z danymi osobowymi, np. adres bezpołączeniowego protokołu komunikacyjnego sieci Internet (IP).

Udostępnianie informacji

Firma może udostępniać dane osobowe, przekazywane jej przez użytkowników Witryny swoim oddziałom, następcom oraz firmom partnerskim i organizacjom, które są w całości lub częściowo odpowiedzialne za (i) przetwarzanie lub realizację zamówień użytkowników bądź (ii) marketing produktów Firmy. Za wyjątkiem powyższych zastosowań Firma nie wykorzystuje w inny sposób, nie udostępnia, nie rozpowszechnia, nie publikuje ani nie ujawnia danych osobowych użytkowników (jeśli nie jest to uzasadnione sporami sądowymi, dochodzeniami lub innymi prawnie uzasadnionymi potrzebami).

Łącza do witryn internetowych stron trzecich

Witryna Firmy może również zawierać łącza do innych interesujących witryn internetowych. Użytkowników, którzy opuszczają Witrynę Firmy, korzystając z tych łączy, niniejszym informuje się, że Firma nie posiada żadnego wpływu na te witryny internetowe. Z tego względu Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ochronę ani za zachowanie poufności jakichkolwiek informacji przekazywanych przez użytkowników podczas korzystania z takich witryn internetowych. Ponadto te witryny internetowe nie podlegają postanowieniom niniejszych Zasad ochrony prywatności. Zaleca się podjęcie niezbędnych środków ostrożności oraz zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności, które są stosowane na przedmiotowych witrynach.

Tablice ogłoszeń/fora

W ramach niniejszej Witryny mogą być udostępniane fora oraz tablice ogłoszeń. Należy pamiętać, że wszystkie informacje ujawniane w tych obszarach stają się publiczne. Decyzje o ujawnianiu danych osobowych należy podejmować z rozwagą.

Biuletyny elektroniczne

Firma oferuje różnorodne, darmowe biuletyny elektroniczne. Użytkownicy mogą je subskrybować na stronie głównej. Firma nie stosuje spamu, nigdy nie sprzedaje ani nie wynajmuje adresów e-mail i umożliwia użytkownikom łatwą rezygnację z subskrypcji wszystkich otrzymywanych wiadomości e-mail.

Konkursy

Firma może oferować konkursy na Witrynie. Uczestnictwo w tych konkursach wymaga przekazania Firmie określonych danych osobowych. Wymagane informacje obejmują co najmniej imię i nazwisko oraz adres e-mail. W niektórych przypadkach uczestnicy muszą odpowiedzieć na pytania obowiązkowej ankiety dotyczącej szeregu zainteresowań technicznych oraz danych osobowych. Informacje zgromadzone w formularzu zgłoszeniowym są wykorzystywane do weryfikacji tożsamości oraz prawa do uczestnictwa uczestników, kontaktowania się ze zwycięzcami lub laureatami nagród, a także celem reklamy oraz sprzedaży produktów Firmy. Ze względu na ewentualne różnice dotyczące zasad konkursów wszystkie informacje o konkursach są w sposób wyraźny publikowane w trakcie ich trwania w Witrynie Firmy.

Funkcja przesyłania rekomendacji do znajomych

Firma może wprowadzać usługę rekomendacji/polecania znajomym Witryny Firmy i zwracać się do użytkowników z prośbą o imiona i nazwiska znajomych oraz ich adresy e-mail. W polu nadawcy są umieszczane adresy e-mail użytkowników, a Firma automatycznie wysyła ich znajomym jednorazowe wiadomości e-mail z zaproszeniami do odwiedzenia Witryny. Zarówno adresy e-mail użytkowników, jak i odbiorców nie są wykorzystywane do żadnych innych celów za wyjątkiem przesłania omawianych, jednorazowych wiadomości e-mail do znajomych użytkowników. Informacje te są przechowywane wyłącznie celem wysłania tych jednorazowych wiadomości e-mail oraz śledzenia skuteczności programu rekomendacyjnego Firmy.

Pliki dziennika

Jak w przypadku większości standardowych witryn internetowych, Firma stosuje pliki dziennika celem automatycznej rejestracji informacji, takich jak: adres IP, rodzaj przeglądarki, dostawca usług internetowych (Internet service provider, ISP), strony poprzez które użytkownicy wchodzą na Witrynę oraz na które przechodzą, opuszczając ją, rodzaj platformy, znacznik daty/czasu oraz liczba kliknięć. Firma rejestruje te informacje w celu zarządzania natężeniem wymiany, identyfikacji treści, do których najczęściej jest uzyskiwany dostęp oraz określania wymogów dotyczących techniki informacyjnej niezbędnych do zapewnienia niezawodnych usług lub innych działań w zakresie zarządzania, rozmieszczania danych, śledzenia, konserwacji oraz podobnych. Firma nie wykorzystuje tych informacji do identyfikacji użytkowników.

COOKIES

Cookies oraz inne techniki śledzenia (jak np. sygnały nawigacyjne) są wykorzystywane na tej Witrynie oraz/lub w ramach komunikacji Firmy celem poprawy doświadczeń użytkowników dzięki umożliwieniu Firmie adaptacji treści na podstawie zainteresowań użytkowników, oraz rozróżniania użytkowników Witryny. Cookies to małe pliki zawierające litery i liczby, które nie zawierają żadnych danych osobowych i które są przechowywane przez Firmę w przeglądarkach użytkowników lub na dyskach twardych ich urządzeń. Cookies mogą zawierać informacje, takie jak: nr identyfikacyjny (ID) lub preferencje użytkownika, które są wykorzystywane przez Witrynę do personalizacji treści, śledzenia odwiedzanych stron lub zapisywania haseł użytkowników, aby nie musieli ponownie wpisywać ich podczas każdej wizyty na Witrynie. Firma nie śledzi przy pomocy cookies danych osobowych użytkowników, chyba że podejmą oni decyzję o przekazaniu Firmie tych informacji np. rejestrując się na Witrynie Firmy lub logując się do niej.

Firma wykorzystuje następujące cookies:

  • Bezwzględnie niezbędne cookies. Te cookies lub inne mechanizmy śledzenia są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Witryny Firmy. Należą do nich na przykład cookies umożliwiające użytkownikom używanie koszyków.
  • Cookies analityczne/dotyczące aktywności użytkowników. Umożliwiają rozpoznawanie oraz liczenie liczby odwiedzających, a także śledzenie sposobu, w jaki poruszają się oni po Witrynie Firmy podczas użytkowania. Pomaga to Firmie w usprawnianiu funkcjonowania Witryny, zapewniając na przykład, że użytkownicy z łatwością odnajdują wyszukiwane przez nich treści.
  • Cookies funkcjonalne. Te cookies umożliwiają firmie personalizację treści, witanie użytkowników przy pomocy imienia i nazwiska oraz zapamiętywanie ich preferencji (na przykład wybranego języka lub regionu). Mogą one również być wykorzystywane do rozpoznawania momentu, w którym użytkownicy powracają na Witrynę Firmy.

Za wyjątkiem bezwzględnie niezbędnych cookies oraz cookies funkcjonalnych, które są przechowywane wyłącznie w czasie trwania sesji danych użytkowników, Firma zawsze prosi o zgodę użytkowników na wykorzystywanie cookies podczas ich pierwszej wizyty na Witrynie Firmy. Firma przyjmuje, że użytkownicy wyrażają swoją zgodę, zaznaczając pole wyboru i klikając przycisk „Wyrażam zgodę” (lub podobny), bądź kontynuując nawigację po Witrynie Firmy pomimo jasnego i czytelnego powiadomienia znajdującego się na Witrynie Firmy, że Firma wykorzystuje cookies. Po uzyskaniu zgody użytkowników Firma umieszcza na ich urządzeniach cookies zawierające informację o wyrażonej akceptacji. Jeśli użytkownicy nie wyrażą zgody, Firma umieszcza cookies zawierające informację o odmowie akceptacji. Umożliwiają one zapamiętanie wyboru użytkowników oraz zaniechanie ponownego zadawania im przedmiotowego pytania w przyszłości. Jeśli użytkownicy zmienią zdanie, mogą po prostu usunąć cookies ze swoich urządzeń (patrz dokumentacja dostawcy oprogramowania) co spowoduje, że Firma ponownie zapyta ich o akceptację użytkowania cookies podczas kolejnej wizyty w Witrynie Firmy.

Użytkownicy mogą również dostosować ustawienia swoich przeglądarek w taki sposób, aby otrzymywać komunikat za każdym razem, kiedy na ich komputerze instalowane są cookies, bądź aby całkowicie uniemożliwić ich instalację. Chociaż odrzucenie cookies nie stanowi przeszkody w interakcjach użytkowników z większością treści Witryny Firmy, wejście na obszar witryny wymagający rejestracji lub logowania wymaga od nich akceptacji cookies. W przypadku całkowitego odrzucenia cookies określone funkcje/lub usługi mogą być niedostępne (np. pamiętanie wyboru języka).

Niektórzy partnerzy biznesowi Firmy oraz dostawcy oprogramowania wykorzystują w Witrynie Firmy cookies (np. do celów analitycznych dotyczących witryny internetowej). Chociaż Firma dokłada wszelkich starań zmierzających do ochrony danych osobowych użytkowników jej Witryny oraz dokładnie weryfikuje praktyki dotyczące bezpieczeństwa i ochrony prywatności partnerów jej Witryny, Firma nie posiada dostępu do tych cookies i nie sprawuje nad nimi kontroli. W związku z czym niniejsze Zasady ochrony prywatności odnoszą się wyłącznie do wykorzystywania cookies przez Firmę i nie dotyczą wykorzystywania cookies przez jakichkolwiek partnerów biznesowych lub dostawców oprogramowania.

ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI UŻYTKOWNIKÓW WITRYNY

Użytkownicy mogą w każdym czasie żądać dostępu do zestawienia przechowywanych przez Firmę danych osobowych, dotyczących tych użytkowników oraz żądać ich poprawienia bądź aktualizacji. Firma podejmuje wszelkie możliwe starania, aby niezwłocznie reagować na takie żądania dotyczące dostępu do informacji zgodnie z lokalnymi przepisami. Reakcja Firmy na takie żądania może być ograniczona do informacji, które pozostają pod bezpośrednią kontrolą Firmy.

Użytkownicy powinni informować Firmę o wszelkich zmianach dotyczących imienia i nazwiska, adresu, tytułu, numeru telefonu lub adresu e-mail. Użytkownicy mogą poprawiać swoje dane osobowe, przekazując Firmie żądanie zmiany na witrynie internetowej: http://www.hach.com/techsupportform. Użytkownicy mogą żądać usunięcia informacji z ich konta, jednak ze względu na przechowywanie przez Firmę określonych informacji dotyczących transakcji, takich jak wcześniejsze zakupy oraz inne podobne informacje, ze względu na wymogi prawne, Firma może nie być w stanie usunąć pewnych informacji. Jeśli przechowywane przez Firmę informacje będą wydawały się nieścisłe, Firma zablokuje ich użytkowanie do momentu ich skutecznej weryfikacji, według jej oceny.

BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa

Firma ogranicza dostęp do danych osobowych użytkowników do tych spośród jej pracowników oraz przedstawicieli stron trzecich, którzy zgodnie z wiedzą Firmy potrzebują dostępu do informacji użytkowników, aby przekazywać im informacje lub świadczyć usługi, których od Firmy żądają. Ta Witryna wykorzystuje środki bezpieczeństwa pomocne w ochronie informacji pozostających pod kontrolą Firmy przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz zmianami. Chociaż firma nie może zagwarantować, że utrata, niewłaściwe wykorzystanie lub zmiana danych nie będzie miała miejsca, wykorzystuje standardy branżowe, jak np. technologię Secure Socket Layers (SSL), aby chronić dane przed takimi zdarzeniami. W określonych obszarach informacje wymieniane pomiędzy przeglądarkami użytkowników a systemem Firmy są szyfrowane przy pomocy technologii SSL celem zabezpieczenia połączenia użytkowników z Witryną Firmy i zapewnienia poufności. Jednakże żadna metoda przesyłania danych w Internecie ani metoda elektronicznego przechowywania informacji nie jest w 100% bezpieczna. Z tego względu, chociaż Firma stosuje wszelkie dopuszczalne względami ekonomicznymi środki mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników, Firma nie może zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa. Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa w Witrynie Firmy należy zgłaszać na witrynie internetowej: http://www.hach.com/techsupportform.

Ochrona danych małoletnich użytkowników

Witryna Hach Company nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 13. roku życia. Witryna Hach Company nie gromadzi celowo danych osobowych małoletnich użytkowników i usuwa takie dane po ich identyfikacji.

BRAK AKCEPTACJI

Użytkownicy, którzy nie życzą sobie otrzymywania od Firmy, jej oddziałów lub przedstawicieli określonych komunikatów, mogą wyrazić swój brak akceptacji w następujący sposób: (1) odmawiając oferowanej usługi podczas rejestracji lub w innych punktach gromadzenia informacji w Witrynie, (2) informując Firmę w witrynie internetowej: http://www.hach.com/email-unsubscribe, że nie życzą sobie dalszego otrzymywania takich komunikatów lub (3) stosując się do instrukcji załączanych przez Firmę do każdego komunikatu. Firma stosuje się do takich żądań, chyba że jej komunikaty są wymagane prawem lub nie wymagają zgody użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami. Brak akceptacji określonych komunikatów może uniemożliwiać dostęp do określonych produktów lub usług Firmy.

DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Zasad ochrony prywatności należy przekazywać w witrynie internetowej: http://www.hach.com/techsupportform bądź przesyłać pocztą na adres:

Hach Company
Attn: Digital Marketing Department
5600 Lindbergh Road
Loveland, CO 80538
USA

HACH LANGE SP. ZO.O.
ul. Krakowska 119
PL-50-428 Wrocław
Tel. +48 71 717 77 77
Fax +48 71 717 77 78
info-pl@hach.com
www.pl.hach.com

ZMIANY NINIEJSZYCH ZASAD OCHRONY PRYWATNOŚCI

Niniejsze oświadczenie zostało aktualizowane po raz ostatni w dniu 3 października 2013 r. Firma dokonuje zmian stosowanych przez nią Zasad ochrony prywatności poprzez zmianę niniejszego oświadczenia dotyczącego prywatności, a także publikację zmian w innych miejscach, według uznania Firmy, celem poinformowania użytkowników, jakie informacje Firma gromadzi, w jaki sposób je wykorzystuje i ewentualnie w jakich okolicznościach ujawnia. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego oświadczenia dotyczącego prywatności w dowolnym czasie i zaleca częste kontrolowanie tego oświadczenia. W przypadku dokonania istotnych zmian niniejszych zasad Firma powiadamia użytkowników o tym fakcie w niniejszym oświadczeniu, przy pomocy poczty elektronicznej bądź powiadomień na stronie głównej Witryny Firmy.

Dalsze informacje są dostępne na witrynie internetowej: http://www.hach.com/privacypolicy#sthash.WtIqBteA.dpuf