Kontakt

Hach Sp. z o. o.
ul.Krakowska 119
PL-50-428 Wrocław


Tel 801 022 442
Tel 71 717 77 77
Fax 71 717 77 78


Godziny pracy biura:
pon-czw: 7.30 - 16.00
piątek: 8.00-14.00

info-pl@hach.com


NIP: 522-23-47-043
Numer KRS: 0000007084
Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000 PLN

HR contact:
Laszlo Mohacsi: HR Manager CEE (Mohacsi.Laszlo@hach.com)