Woda pitna dla potrzeb komunalnych | Hach

Kompleksowe informacje na temat jakości wody — od źródła do kranu

Claros that software combines connected lab and process instruments to help provide a complete view of your water, turn your data into operational insights, and save you money.

Oszczędzaj czas i pieniądze, zmniejszaj ilość wody niegenerującej zysków, szybciej reaguj na zmiany w składzie wody i uzyskaj dokładniejsze wyniki w zakresie analizy wody pitnej dla potrzeb komunalnych w całym procesie oczyszczania.


Rozwiązania firmy Hach zostały zaprojektowane w taki sposób, aby analiza wody pitnej była lepsza — od od pomiarów online przez analizę laboratoryjną po pomiary w terenie — zapewniając Ci całkowitą pewność co do jakości wody.

Firma Hach obejmuje wszystkie parametry testowania wody pitnej wykorzystywane do analizy w procesach uzdatniania dopływającej wody surowej, filtracji, dezynfekcji i dystrybucji przez sieć wodociągową. Kliknij ikony poniżej, aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób firma Hach pomaga w zakresie analizy wody pitnej na każdym etapie procesu oczyszczania.Analiza jakości wody źródłowej na potrzeby odpowiedniego oczyszczania wstępnego

Woda źródłowa może być narażona na przypadkowe lub celowe zanieczyszczenia oraz zmiany pogodowe i sezonowe. Monitorowanie jakości dopływającej wody źródłowej umożliwia przewidywanie zmian w procesie oczyszczania, jakie będą niezbędne w celu zareagowania na burze, zakwity glonów, zrzuty przemysłowe, wycieki chemiczne, stratyfikację/destratyfikację zbiorników, działalność budowlaną, wycieki ścieków i inne naturalne lub spowodowane przez człowieka zdarzenia.

Ochroń swój budżet i zredukuj koszty operacyjne, takie jak energia elektryczna, środki chemiczne i szlam, dzięki skutecznemu monitorowaniu substancji organicznych i nieorganicznych. Utrzymuj prawidłowe dawkowanie koagulantów i odpowiednią regulację poziomu pH. Badaj parametry: ogólny węgiel organiczny (OWO), pH, przewodność, ORP oraz obecność bakterii w wodzie źródłowej, aby móc skutecznie reagować na niepożądane zdarzenia.

monitor contaminants in source water

Optymalizuj filtrację dzięki dokładnym pomiarom mętności

Zaoszczędź na zasobach podczas procesu dezynfekcji, określając potrzeby zasobów. Zachowaj kontrolę nad wydatkami, optymalizując ilość wody zużywanej do płukania wstecznego, jak również jakość wody przed dezynfekcją. Obecność niezawodnych mierników zmętnienia na wyjściu każdego filtra daje poczucie bezpieczeństwa i spokój. Parametry filtrów obejmują: mętność, zawiesinę, zasadowość i zliczanie cząstek.

Monitorowanie mętności ścieków nie tylko jest konieczne dla zapewnienia zgodności z przepisami, ale również pomaga upewnić się, że produkt końcowy będzie bezpieczny do publicznej konsumpcji. Niezależnie od spełnienia wymagań prawnych monitorowanie mętności jest korzystne również dla optymalizacji wydajności filtra, ustalenia cykli płukania filtra i wykrywania jego przebicia.

filter parameters including turbidity, suspended solids and particle counting

Popraw kontrolę procesu dezynfekcji

Oszczędzaj na zasobach podczas procesu dezynfekcji, wskazując swoje potrzeby w zakresie tych zasobów. Dezynfekcja jest procesem złożonym, na który wpływa wiele różnych czynników. Wysoki poziom substancji organicznych obecnych w wodzie oznacza ryzyko powstawania rakotwórczych produktów ubocznych. Jeśli nie zostanie dodana wystarczająca ilość środków dezynfekcyjnych, grozi to skażeniem mikrobiologicznym. Szeroki zakres metod analitycznych i oprzyrządowania spełnia konkretne potrzeby każdej unikalnej instalacji i procesu, w tym chlorowania, chloraminacji i dezynfekcji UV.

Bez względu na rodzaj stosowanych środków dezynfekcyjnych badania analityczne mogą pomóc w zakresie postępowania zgodnego z przepisami, maksymalizacji efektywności dezynfekcji, ustalania adekwatnych kredytów CT, optymalizacji prędkości pompy zasilającej, zmniejszenia ryzyka związanego z produktami ubocznymi dezynfekcji i kontrolowania problemów ze smakiem i zapachem.

save money on your disinfection process

Monitoruj jakości wody w sieci wodociągowej

Poprzez monitorowanie wody uzdatnionej w sieci wodociągowej można zidentyfikować potencjalne problemy, które stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego i zagrażają zgodności z przepisami. Po opuszczeniu zakładu oczyszczona woda może wejść w kontakt z różnymi elementami sieci wodociągowej, które potencjalnie zmieniają jakość wody, zanim dotrze ona do konsumentów. Utrudnia to zagwarantowanie jakości dla klienta i podkreśla znaczenie badania próbek w terenie.

Firma Hach pomaga w monitorowaniu określonych parametrów w sieci wodociągowej w celu zapewnienia dostaw bezpiecznej wody pitnej społeczeństwu. Dodatkowy monitoring może również zapewnić wczesne wykrycie problemów z nitryfikacją, pH, zasadowością, twardością, przewodnictwem, infiltracją wody, przerwami w sieci, wydłużeniem wieku wody lub potencjalnymi naruszeniami bezpieczeństwa.

Monitor your distribution system to identify potential risks to public health and regulatory compliance.