ROZWIĄZANIE DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB.


Programy Konserwacja w terenie Koszty dojazdu Części zużywalne Naprawy w terenie Części zamienne Konserwacja i naprawy w centrali
Koszty dostawy
Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe
4 dni
4 dni
2 dni
2 dni
3 dni
1 dzień

 


Zalecane przez producenta regularne zapobiegawcze wizyty konserwacyjne

Weryfi kację wydajności przyrządów oraz poprawę niezawodności ich działania (np. aktualizacje oprogramowania, wymiana osprzętu)

Protokół sprawdzenia urządzeń potrzebny do archiwizacji w dziale zarządzania jakością

Certyfi katy zgodności z międzynarodową normą ISO
Telefoniczne wsparcie w przypadku pytań technicznych

Proszę o informacje