Elektroda ISE Sension+, azotany (NO3-), stały kabel 1 m, BNC

Nr produktu: LZW9662.97.0002
PLN Cena: Kontakt

Laboratory and field probes for use with Sension+ meters.

Jonoselektywna elektroda wzorcowa do pomiarów zawartości azotanów. Zakres 0,4 - 62 000 mg/L NO3-, 5 - 40 °C. Z kablem 1 m i złączem BNC.