Elektroda jonoselektywna (ISE) Intellical ISECL18101 chlorkowa (Cl-) z zestawem roztworów do kalibracji

Nr produktu: ISECL181AP
PLN Cena: Kontakt
W ciągu 1 tygodnia

Laboratory and field probes for use with HQD meters.

Zestaw ISE Intellical do analizy chlorków zawiera wszystkie elementy niezbędne do rozpoczęcia pomiaru stężenia chlorków (Cl-) przy użyciu miernika HQD: elektrodę chlorkową ISE Intellical ISECL181, kabel 1 m, butelkę o pojemności 1 L roztworu wzorcowego chlorków o stężeniu 100 mg/L i butelkę o pojemności 500 mL roztworu wzorcowego chlorków o stężeniu 1000 mg/L firmy Hach, opakowanie 100 szt. saszetek z proszkiem regulatora chlorkowej siły jonowej (ISA) firmy Hach.

  • Praktycznie bezobsługowy
  • Szybkie, stabilne i dokładne wyniki
  • Najwyższa identyfikowalność w historii pomiarów
  • Możliwość przenoszenia między miernikami bez konieczności ponownej kalibracji lub ponownego wprowadzania ustawień pomiarowych