Elektroda jonoselektywna (ISE) Intellical ISENO318101 azotanowa (NO3-) z zestawem roztworów do kalibracji

Nr produktu: ISENO3181AP
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Laboratory and field probes for use with HQD meters.

Zestaw ISE Intellical do analizy azotanów zawiera wszystkie elementy niezbędne do rozpoczęcia pomiaru stężenia azotanów (NO3-) przy użyciu miernika HQD: elektrodę azotanową ISE Intellical ISENO3181, kabel 1 m, butelki o pojemności 500 L roztworów wzorcowych azotanów o stężeniu 1 mg/L, 10 mg/L i 100 mg/L firmy Hach, opakowanie 100 szt. saszetek z proszkiem regulatora azotanowej siły jonowej (ISA)firmy Hach.

  • Wyjątkowa technologia czujnika półprzewodnikowego eliminuje konieczność kosztownej wymiany membran.
  • Praktycznie bezobsługowy
  • Szybkie, stabilne i dokładne wyniki
  • Najwyższa identyfikowalność w historii pomiarów
  • Możliwość przenoszenia między miernikami bez konieczności ponownej kalibracji lub ponownego wprowadzania ustawień pomiarowych