Gilzy do aparatu Soxhleta, celuloza, 33 × 80 mm, 25 szt.

Nr produktu: 2966700
PLN Cena: Kontakt
W ciągu 2 tygodni

Gilzy ekstrakcyjne Xenosep są idealne do określania stężenia nielotnych i półlotnych związków organicznych z macierzy odpadów stałych, osadów, gleby, powietrza i wody.
Gilzy ekstrakcyjne Xenosep są idealne do określania stężenia nielotnych i półlotnych związków organicznych z macierzy odpadów stałych, osadów, gleby, powietrza i wody.
Gilzy produkowane są z lintersów bawełnianych wysokiej jakości z celulozy alfa, które zapewniają doskonałą wytrzymałość mechaniczną, stabilność i retencję przy bardzo niskim/zerowym ekstrahowaniu z otoczenia. To produkty jednorazowe pasujące do uchwytu na próbki.