Roztwór wskaźnika, zieleń bromokrezolowa, 100 mL

Nr produktu: 2700742
PLN Cena: Kontakt
W ciągu 2 tygodni

Wskaźnik pH: pH 3,8 (kolor żółty) – pH 5,4 (kolor niebieski)