INTELLICAL Standardowa ultra elektroda pH, ponownie napełniana, 3 m

Nr produktu: PHC28103
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Standardowa ciekła elektroda ultra kombinowana pH, ponownie napełniana, z wbudowanym czujnikiem temperatury, dla cyfrowego miernika. Przewód 3 m. Przeznaczony do użytku laboratoryjnego.
Z przeznaczeniem do szybkiego reagowania i stabilizacji. Idealna do pomiaru pH do oceny jakości wody ogólnego zastosowania lub w przypadku trudnych próbek, takich jak niska wartość jonowa (LIS), ultraczysta, brudna, TRIS lub próbek o wysokiej zawartości cząstek stałych.

  • Przeznaczony do obsługi Premium, nawet w przypadku trudnych próbek
  • Elektrody mogą być przenoszone między miernikami bez konieczności ponownej kalibracji lub ponownego wprowadzania ustawień pomiarowych
  • Cyfrowe elektrody zapewniają doskonałe identyfikowanie historii pomiarów
  • Cyfrowe elektrody ostrzegają użytkownika, gdy konieczna jest rekalibracja