IUPAC roztwór wzorcowy pH, pH 9,180

Nr produktu: S11M006
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Roztwór buforowy, wzorcowany na certyfikowanych materiałach referencyjnych (CRM). Dzięki specjalnej formie przechowanie w stanie nieotwartym, roztwór wzorcowy jest trwały przez kilka lat.