Moduł RTC-N — oprogramowanie

Nr produktu: LXZ519
PLN Cena: Kontakt

Nitryfikacja. Pod kontrolą.

System RTC-N optymalizuje proces nitryfikacji poprzez regulację stężenia DO w czasie rzeczywistym dzięki ciągłemu pomiarowi obciążenia soli amonowych, co pozwala utrzymać spójne wartości soli amonowych w ściekach oraz udoskonalić system kontroli parametru DO poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na niespotykaną skalę. System RTC-N ze szczególnym przeznaczeniem do biologicznych oczyszczalni ścieków z ciągłym napowietrzaniem, obsługiwany przez sterownik pracujący w otwartej i zamkniętej pętli sterowania zapewnia optymalne napowietrzanie ścieków na podstawie zadanej nastawy soli amonowych.

  • Zapewnienie wymaganej jakości ścieków
  • System fabrycznie zaprogramowany
  • Redukcja kosztów oczyszczania
  • Diagnostyka predykcyjna
  • Zapewniamy serwis na najwyższym poziomie!