Roztwór wzorcowy pH, IUPAC, pH 1,679 przy 25°C, certyfikowany, 500 mL (Radiometer Analytical)

Nr produktu: S11M001
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Roztwór buforowy, wzorcowany na certyfikowanych materiałach referencyjnych (CRM). Nieotwierany wzorzec jest stabilny przez wiele lat.