Roztwór wzorcowy pH, IUPAC, pH 6,865 przy 25°C, certyfikowany, 500 mL (Radiometer Analytical)

Nr produktu: S11M003
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Roztwór buforowy, wzorcowany na certyfikowanych materiałach referencyjnych (CRM). Nieotwierany standard jest stabilny przez wiele lat.