Roztwór wzorcowy wodorotlenku potasu, 8,00 N, 500 mL

Nr produktu: 28249
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Do oznaczania miedzi, 0.1-8.0 mg/l Cu, i twardości, metoda miareczkowania przy użyciu biurety i analizy miareczkowej.
Do ustalania pH w oznaczaniu wapnia metodą miareczkowania EDTA. Metody Hach 8222 (bureta) i 8204 (cyfrowy titrator). Pojemnik 500 mL.