Seria EZ2000 — analizator aluminium całkowitego, 1 strumień, Modbus RS485

Nr produktu: EZ2000.990A1C02
PLN Cena: Kontakt

Analiza kolorymetryczna online ogólnego aluminium w wodzie

Analizatory ogólnego aluminium EZ2000 zapewniają doskonałą precyzję i dokładność. Sercem kolorymetru jest kompaktowy fotometr opracowany specjalnie dla przyrządów serii EZ. Zużycie odczynników jest zmniejszone dzięki analizie małych objętości, a wysoka czułość zapewniona jest dzięki długiej ścieżce optycznej. Granica wykrywalności leży w niskim zakresie µg/L.
Analizatory ogólnego aluminium EZ2000 są wyposażone w wewnętrzną jednostkę do roztwarzania. Ten dodatkowy krok przed analizą umożliwia pomiar nierozpuszczalnych lub skompleksowanych metali.

Wyniki, na których można polegać
W oprogramowaniu przetwornika wbudowano inteligentne funkcje automatycznej kalibracji, walidacji, zalewania i czyszczenia, które przyczyniają się do zwiększenia wydajności analitycznej, wydłużenia czasu pracy bez przestojów i pomijalnej interwencji operatora. Precyzyjne mikropompy dozują wszystkie odczynniki. Linie próbek i naczynie do analizy są czyszczone wodą demineralizowaną w celu wyeliminowania zanieczyszczenia krzyżowego między próbkami. Część elektroniczna i część mokra (chemiczna) są dokładnie oddzielone od siebie w analizatorze. Przezroczyste drzwiczki umożliwiają natychmiastową kontrolę wzrokową części mokrej.

Elastyczność, która spełnia Twoje potrzeby
Analizatory aluminium z serii EZ są dostępne w atrakcyjnej, ergonomicznej obudowie o niewielkich wymiarach. Cały sprzęt jest sterowany przez zintegrowany panel komputera przemysłowego. Modułowa konstrukcja pozwala na dopasowanie analizatora do potrzeb użytkownika i wymagań operacyjnych.
- Standardowy zakres pomiarowy można zawęzić poprzez inny zakres kalibracji lub rozszerzyć za pomocą wewnętrznych opcji rozcieńczania.
- Opcje wyjść analogowych i cyfrowych
- Analiza wielu strumieni dla maksymalnie 8 strumieni próbek

Dostępnych jest wiele dodatkowych opcji. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z firmą Hach.