SINGLET Roztwór wzorcowy, pk/20

Nr produktu: 2771320
PLN Cena: Kontakt
W ciągu 2 tygodni

Roztwór wzorcowy przewodności, gotowy do użycia, zamknięty hermetycznie w oddzielnych szczelnych torebkach. Przewodność wynosi 147 uS/cm ± 10% przy 25°C.