Roztwór wzorcowy chlorku potasu, zasolenie: 35,0 ppt, przewodność: 53,0 mS/cm, 500 mL

Nr produktu: 2714349
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Do kalibracji/kontroli dokładności mierników przewodności/zasolenia.