Roztwór wzorcowy chlorku sodu, 491 mg/L NaCl (1000 µS/cm), 1 l

Nr produktu: 1440053
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Do normalizacji i kontroli dokładności w pomiarach przewodności