Titralab AT1000 Potencjometryczny Titrator, 2 Biurety, 2 Pompy

Nr produktu: AT1222.98
PLN Cena: Kontakt
W ciągu 3 tygodni

Automatyczne miareczkowanie bez problemów

Uprość złożone miareczkowanie za pomocą Titralab AT1000 firmy Hach. Urządzenie AT1000 jest gotowe do użytku natychmiast po wyjęciu z opakowania. Eliminuje interpretację operatora i obsługę ręczną, wymaganą podczas ręcznego miareczkowania. Automatyczny system zapewnia wiarygodniejsze wyniki bez konieczności wykonywania skomplikowanych analiz. Unikalne zestawy do konkretnych zastosowań firmy Hach upraszczają konfigurację i miareczkowanie oraz umożliwiają łatwe i szybkie skonfigurowanie i przeprowadzenie testu.

  • Wiarygodne wyniki miareczkowania
  • Prosta konfiguracja i miareczkowanie