TSS VARI sc Sonda do pomiarów zawiesiny, stal nierdzewna, armatura montażowa VARIVENT

Nr produktu: LXV326.99.10001
PLN Cena: Kontakt
W ciągu 1 tygodnia

Turbidity and suspended solids probe for use in Varivent piping systems

Cyfrowa sonda procesowa do pomiarów mętności i zawiesiny. Z armaturą VARIVENT.
Sonda TSS sc morze mierzyć on-line zrówno zawiesinę jak i mętność. Elastyczność ta umożliwia pomiar obydwu parametrów w tej samej aplikacji.
Mają podwójny układ optyczny z dwoma pulsującymi diodami podczerwieni i czterema odbiornikami. Światło transmitowane jest rozproszone i detektory odbierają wiązki światła pod kontem 90° i 120° stopni podwajając dokładność urządzenia. Ośmio kanałowy system pomiarowy, z wbudowaną kompensacją pęcherzyków powietrza i temperatury, zapewnia szeroki zakres pomiarowy, który można stosować w wielu aplikacjach od ciemnej, wstępnie tylko oczyszczonej wody do najświeższych wód źródlanych.

  • Sondy TSS sc zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniu w przemyśle
  • Dokonuje zarówno pomiaru mętności jak i zawiesiny
  • 25 sygnałów pomiarowych obejmuje cały zakres i dostarczania wartości mierzonych zgodnie z odpowiednimi normami
  • Doskonała stabilność dzięki kompleksowej rekompensacie czynników zakłócających
  • TSS sc posiada unikalny system kompensacji do minimalizowania efektów wywołanych przez pęcherzyki powietrza