UV lamp kit, 230V, 50HZ

Nr produktu: 2082802
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Ultraviolet lamp and 230V power supply. Includes UV goggles.
Ultraviolet Lamp Kit, 230V. Includes UV Goggles (2113400) and UV Lamp/Power supply.