Sonda UV UVAS plus sc ze szczeliną pomiarową 5 mm do pomiaru ładunku zanieczyszczeń organicznych (zanurzeniowa/bypassowa)

Nr produktu: LXV418.99.50001
PLN Cena: Kontakt
W ciągu 1 tygodnia

Ciągły pomiar ładunku zanieczyszczeń organicznych: UVAS plus sc

Używana do pomiaru parametrów sumarycznych jak COD lub TOC. Mierzy współczynnik absorpcji spektralnej SAC płynu przy 254 nm zgodnie z normą DIN 38404 C3. Zmierzone wartości są wyświetlane w 1/m.
Zanurzona sonda zawiera wielowiązkowy fotometr absorpcyjny z efektywną kompensacją mętności, fotometr z lampą błyskową i wycieraczką czyszczącą okienka pomiarowe. Zanurzony bezpośrednio w środowisku, bez pompowania ani przygotowania próbki, czujnik mierzy zawartość rozpuszczonych związków organicznych. Łatwa obsługa i montaż są gwarantowane dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanej krawędziowej oprawy zbiornikowej z 90° adapterem.
Wariant przepływowy jest stosowany w przypadkach, gdy pomiar bezpośredni środowiska nie jest możliwy z powodów konstrukcyjnych lub środowisko wymaga pomiarów filtrowanej próbki (bardzo wysoka zawartość TSS, wlot oczyszczalni ścieków itp.).

  • Brak próbkowania ani kondycjonowania próbki
  • Natychmiastowe wartości pomiarowe
  • Bez odczynników
  • Samooczyszczająca się sonda
  • Wysoka dostępność wartości pomiarowych