Wieloparametrowa sonda skanująca UV NX7500, długość drogi 5 mm, stal nierdzewna, kabel 10 m

Nr produktu: LXV529.99.41112
PLN Cena: Kontakt

Skanująca sonda UV NX7500 firmy Hach umożliwia ciągłe monitorowanie w trybie online stężeń substancji organicznych, azotynów i azotanów, dając dokładniejszy i pełniejszy obraz procesu. Za sprawą krótkich odstępów między pomiarami w całym widmie UV wyniki są uzyskiwane szybciej, co pozwala błyskawicznie reagować na zmianę stężeń mających negatywny wpływ na proces. Podstawowa zasada pomiarowa opiera się na pochłanianiu promieniowania UV bez, użycia odczynnika, w zakresie długości fali od 200 do 360 nm.
Sondę można zanurzyć bezpośrednio w procesie lub zainstalować z użyciem kuwety przepływowej. Wstępna kalibracja fabryczna umożliwia natychmiastowe użycie sondy po zakupie. Prosta procedura weryfikacji za pomocą próbki jednorazowej pozwala sprawdzić działanie czujnika i przeprowadzić opcjonalne regulacje. Okienka pomiarowe z nanopowłoką są automatycznie czyszczone w celu uniknięcia zanieczyszczenia drogi optycznej, które może obniżyć dokładność.