Wzorzec pH IUPAC, pH 10,012

Nr produktu: S11M007
PLN Cena: Kontakt
Dostępny

Roztwór buforowy, wzorcowany na certyfikowanych materiałach referencyjnych (CRM). Nieotwierany wzorzec jest stabilny przez wiele lat.