Zanurzeniowa sonda Solitax t-line sc do pomiaru mętności, od 0,001-4000 NTU, z wycieraczką, PVC

Nr produktu: LXV423.99.10000
PLN Cena: Kontakt
W ciągu 1 tygodnia

Wysoce precyzyjna sonda procesowa do pomiaru mętności zgodnie z normą DIN EN ISO 7027

Wysoce precyzyjna sonda procesowa do pomiaru mętności z PVC. Pomiar mętności 90°zgodnie z normą DIN EN ISO 7027. Czasochłonną, wielopunktową kalibrację, wymagającą serii rozcieńczeń, zastąpiono pojedynczym współczynnikiem korekcji.
Dane pomiarowe są wyświetlane i przetwarzane za pomocą przetwornika.

Wydajność pomiarowa mętności certyfikowana zgodnie z rozporządzeniem MCERT

Prognosys to system diagnostyki predykcyjnej, który ostrzega o pojawieniu się możliwych problemów z przyrządem, umożliwiając zaplanowanie z wyprzedzeniem odpowiednich działań konserwacyjnych. Informuje, czy zmiany wartości wskazywanych przez urządzenia pomiarowe wynikają z wadliwego działania przyrządów, czy też są wynikiem zmian w składzie wody.

  • Większa dokładność, mniejsze nakłady konserwacyjne
  • Doskonała zgodność z wynikami laboratoryjnymi
  • Czujniki w pełni podlegające serwisowaniu
  • Łatwa kalibracja jednopunktowa
  • System wielokanałowy, wieloparametrowy