Zestaw odczynników do siarczków, 5-800 µg/L S2-

Nr produktu: 2244500
PLN Cena: Kontakt
W ciągu 2 tygodni

Do oznaczania siarczków metodą błękitu metylenowego (kolorymetryczna). 100 testów