Chemikalia dla mikrobiologii, reagenty i produkty do rozcieńczania

Środki chemiczne Hach do badań mikrobiologicznych i produkty do rozcieńczania zapewniają elastyczność analiz mikrobiologicznych. Możliwość dopasowania pożywki lub rozcieńczenia próbki zgodnie z wymogami specyficznymi dla próbki. Firma Hach oferuje sterylne butelki na próbki, wodę do rozcieńczania, wskaźniki barwne, bufory, kwasy, odczynniki, próbówki na kultury i proszki do stosowania w procesie badań mikrobiologicznych. Produkty są przeznaczone do wody rekreacyjnej, ścieków, wody pitnej i innych procesów oraz matryc próbek. Przed opuszczeniem zakładu wszystkie odczynniki poddawane są rygorystycznej kontroli i procesowi QA/QC.
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50