Analizatory cyjanku serii EZ

Analizatory online serii EZ oferują wiele możliwości monitorowania cyjanku w wodzie. Typowe zastosowania to analiza ścieków, wody pitnej i wód powierzchniowych.

W analizatorach serii EZ1000 pomiar cyjanku odbywa się przy użyciu analizy kolorymetrycznej:
- EZ1012 Cyjanek, niezwiązany, standardowy zakres pomiaru: 0 - 200 µg/L
- EZ2500 Cyjanek całkowity, standardowy zakres pomiaru: 0 - 100 µg/L

Opcje:
- Kalibracja na poziomie 10, 25 lub 50% standardowego zakresu (tylko EZ1012)
- Wewnętrzne rozcieńczanie
- Analiza wielu strumieni (od 1 do 8) obniżająca koszty w przeliczeniu na punkt próbkowania
- Wyjścia analogowe i/lub cyfrowe do komunikacji

W niektórych zastosowaniach może być wymagane preparowanie próbek poprzez próbkowanie/filtrowania lub zewnętrzne rozcieńczanie. Informacje na temat tej opcji znajdują się na stronie dotyczącej systemów do preparowania próbek EZ9000.

Potrzebujesz pomocy lub innej konfiguracji? Prosimy o kontakt
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50