Analizatory siarczanów serii EZ

Analizatory online serii EZ oferują wiele możliwości monitorowania siarczanów w wodzie. Typowe zastosowania to analiza ścieków, wody pitnej, wytwarzanie pary i prądu, wody powierzchniowe.

W analizatorach EZ1036 pomiar siarczanów odbywa się przy użyciu analizy kolorymetrycznej:
Standardowy zakres pomiaru: 10 - 40 mg/L

Opcje:
- Kalibracja na poziomie 50% standardowego zakresu
- Wewnętrzne rozcieńczanie

Analizatory siarczanów serii EZ4000 są titratorami jednoparametrowymi:
- EZ4039 Siarczan, standardowy zakres pomiaru: 0 - 200 mg/L
- EZ4040 Siarczan, standardowy zakres pomiaru: 0 - 2000 mg/L

Opcje:
- Kalibracja na poziomie 10, 25 lub 50% standardowego zakresu

Opcje do wszystkich analizatorów są następujące:
- Analiza wielu strumieni (od 1 do 8) obniżająca koszty w przeliczeniu na punkt próbkowania
- Wyjścia analogowe i/lub cyfrowe do komunikacji

W niektórych zastosowaniach może być wymagane preparowanie próbek poprzez próbkowanie/filtrowania lub zewnętrzne rozcieńczanie. Informacje na temat tej opcji znajdują się na stronie dotyczącej systemów do preparowania próbek EZ9000.

W celu znalezienia odpowiedniego analizatora siarczanów należy użyć filtrów z poniższej tabeli. Potrzebujesz pomocy lub innej konfiguracji? Prosimy o kontakt
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50