Biblioteka zasobów technicznych

W firmie Hach® rozumiemy i zawsze mamy na uwadze wyzwania, przed którymi stają każdego dnia doradcy techniczni i integratorzy systemowi. Strona ta zawiera narzędzia i instrukcje pomocne w szybszym tworzeniu projektów z zakresu analizy wody przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka błędu.

 

Specyfikacje techniczne są dostępne w formacie zgodnym z wytycznymi CSI w przypadku Ameryki Północnej i w postaci dokumentacji przetargowej w przypadku Europy i pozostałych regionów. Te krótkie filmy instruktażowe zawierają wskazówki dotyczące wyszukiwania i pobierania potrzebnych plików.

Z tego narzędzia należy skorzystać, gdy znany jest produkt, do którego potrzebne są dane techniczne. 

Aby skonsultować się z ekspertem ds. analiz należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Szkice są dostępne w różnych formatach plików. Ten krótki film instruktażowy zawiera wskazówki dotyczące wyszukiwania i pobierania potrzebnych plików.

Z tego narzędzia należy skorzystać, jeśli znany jest produkt, do którego potrzebne są szkice. 

Aby skonsultować się z ekspertem ds. analiz należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Proszę o informacje