Biblioteka zasobów technicznych

W firmie Hach® rozumiemy i zawsze mamy na uwadze wyzwania, przed którymi stają każdego dnia doradcy techniczni i integratorzy systemowi. Strona ta zawiera narzędzia i instrukcje pomocne w szybszym tworzeniu projektów z zakresu analizy wody przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka błędu.

 

Engineering Design Tool jest narzędziem internetowym wspomagającym wybór przyrządu do analizy wody w fazie projektowania / ustalania specyfikacji.

W opisie procesu wskazane są parametry i punkty pomiarowe dla każdego z obszarów procesu. Strona zawiera również pogrupowane według aplikacji wskazówki dla każdego z parametrów oraz informacje ułatwiające proces projektowania sieci przetworników.

Na koniec można pobrać podsumowanie planu projektu z danymi technicznymi i szkicami dla wszystkich urządzeń zebranymi w jednym pliku.

Dostępne aplikacje: oczyszczanie ścieków; Przemysł energetyczny; Woda pitna

Specyfikacje techniczne są dostępne w formacie zgodnym z wytycznymi CSI w przypadku Ameryki Północnej i w postaci dokumentacji przetargowej w przypadku Europy i pozostałych regionów. Te krótkie filmy instruktażowe zawierają wskazówki dotyczące wyszukiwania i pobierania potrzebnych plików.

Z tego narzędzia należy skorzystać, gdy znany jest produkt, do którego potrzebne są dane techniczne. Jeśli potrzebna jest pomoc w wyborze odpowiedniego produktu, zachęcamy do użycia panelu projektów inżynierskich: Engineering Design Tool.

Aby skonsultować się z ekspertem ds. analiz należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Szkice są dostępne w różnych formatach plików. Ten krótki film instruktażowy zawiera wskazówki dotyczące wyszukiwania i pobierania potrzebnych plików.

Z tego narzędzia należy skorzystać, jeśli znany jest produkt, do którego potrzebne są szkice. Jeśli potrzebna jest pomoc w wyborze odpowiedniego produktu, zachęcamy do użycia panelu projektów inżynierskich: Engineering Design Tool.

Aby skonsultować się z ekspertem ds. analiz należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Proszę o informacje