Amperometryczny czujnik ozonu 9185sc

Czujnik ozonu 9185 sc jest czujnikiem online, jednokanałowym, przemysłowym do pomiaru ozonu w wodzie pitnej oczyszczalni ścieków, sieciach dystrybucji, a także do innych zastosowań, które wymagają monitorowania ozonu na poziomie ppm i ppb. Urządzenie oparte jest na metodzie amperometrycznej do pomiaru stężenia ozonu. Membrana służy do selektywnej rozpraszania cząsteczek O3 w kierunku czujnika amperometrycznego. Ze względu na to, że naczynko amperometryczne oddzielone jest od próbki membraną i zanurzone w elektrolicie, czujnik ozonu 9185 sc przeznaczony jest do stosowania w wodzie o niskim przewodnictwie.

Kompleksowy system czujnika 9185 sc jest wstępnie zmontowany na jednej płytce. Aby zacząć pracę, wystarczy umieścić płytkę w odpowiednim miejscu, umieścić czujniki i podłączyć sterownik. System czujników z membraną nie wymaga odczynników stosowanych do pomiaru. Czynności konserwacyjne są minimalne, co dwa lata podlegają konserwacji elementy dołączone do zestawu.
 
pozycje na stronę 10   |   20   |   50